CA-viljely - ympäristöystävällisin tapa viljellä

     


CA-viljely (Conservation Agriculture) on FAO:n käyttämä yleisnimitys erilaisille maaperää ja ympäristöä säästäville viljelymenetelmille. Niitä ovat suorakylvö ja erilaiset kevytmuokkauskäytännöt. Tärkein näistä on suorakylvö (no-till), jossa maata ei muokata lainkaan.

CA-viljely
CA-viljely on kyntämättä viljelyä - suorakylvö muokkaamattomaan tai kevytmuokattuun maahan.

Suomen CA-yhdistyksen tavoite
Yhdistyksemme tavoite on tehdä CA-viljely tunnetuksi Suomessa sekä informoida sen hyötyjä viljelijöille, tutkijoille, neuvonnalle ja ympäristöasiantuntijoille. Yhdistys toimii yhteistyössä maailman muiden CA-yhdistysten kanssa. ecaf.org

No-Till
No-Till -kylvöllä tarkoitetaan suorakylvöä kasvijätteen läpi muokkaamattomaan maahan. Maa on kasvipeitteinen ympäri vuoden.

Miksi muokkauksesta kannattaa luopua
Viljelykunnon kannalta maan tärkein ominaisuus on sen multavuus. Multavuus riippuu maan hiilisisällöstä, orgaanisen aineen määrästä. Mitä vähemmän hiiltä, sitä vähämultaisempi maa. Hiiltä kertyy maahan kasvijätteistä (oljet, juuret), mutta muokkaaminen, erityisesti kyntäminen, aiheuttaa maan hiilen haihtumista hiilidioksidina. Kevytmuokkaukseen siirtyminen pysäyttää vähenemisen, mutta vasta täydellinen muokkaamattomuus (suorakylvö) lisää maan hiilisisältöä. Muutos parempaan on yhtä hidasta kuin köyhtyminenkin.

Multavuuden lisääntymisen myötä maan pinta muuttuu kantavammaksi, ja maan huokos- ja mururakenne alkaa sitoa enemmän kosteutta. Rakenteen muutos yhdessä vähenevän peltoliikenteen kanssa johtaa tiiviin kyntöanturan häviämiseen, jolloin maan kaikki kerrokset tulevat viljelykasvien juurten käyttöön. Sadevesi painuu syvemmälle ja maan routiminen vähenee. Myös maan eliötoiminta (lierot, mikrobit, sienirihmastot) elpyy. Maan kuntoutuminen käynnistyy.